Ochrana pred požiarom od elektroinštalácie

Príčiny požiarov od elektrických inštalácií.

Požiar elektroinštalácie vzniká väčšinou od poruchového elektrického oblúku.
Príčinou jeho vzniku býva narušený vodič alebo nedokonalý spoj vodiča.
Dochádza k iskreniu, uhoľnateniu izolácie a následne k vzplanutiu.

Ukážka možného vzniku požiaru

Štatistika požiarov v EÚ

25 000

úmrtia spôsobené požiarom za rok

500 000

cca zranení spôsobených ohňom za rok

2 000 000

cca hlásených požiarov

660 000

cca požiarov vzniklo v dôsledku závad v elektrických inštaláciách

Prínosy inštalácie oblúkovej ochrany

Zaistenie odpojenia napájania obvodov pri nasledujúcich poruchách inštalácie

Káble príliš napnuté a ohnuté na hranici rizika poškodenia

Káble príliš napnuté a ohnuté na hranici rizika poškodenia


Príliš tesné úchyty pre upevnenie káblov.

Príliš tesné úchyty pre upevnenie káblov
 


Rozmačknuté káble vedené k spotrebičom napr. nábytkom, vlastným spotrebičom, dverami, oknom a pod.

Rozmačknuté káble vedené k spotrebičom


napr. nábytkom, vlastným spotrebičom, dverami, oknom a pod.

Strata kontaktu spoja vplyvom zlého dotiahnutia apod.

Strata kontaktu spoja vplyvom zlého dotiahnutia apod.


Zničené káble nesprávným alebo nadmerným používaním

Zničené káble nesprávným alebo nadmerným používaním


napr. častým ohýbaním, ťahaním za kábel miesto za časť k tomu určenej, namotávaním na spotrebič.

Vodič poškodený klincom alebo šróbom

Vodič poškodený klincom alebo šróbom
 


Káble zničené prostredím, v ktorom sa nachádzajú: UV žiarenie, teplota, vlhkosť, chemikálie.

Káble zničené prostredím, v ktorom sa nachádzajú


UV žiarenie, teplota, vlhkosť, chemikálie

Káble zničené hlodavcami

Káble zničené hlodavcami


Doporučená inštalácia oblúkových ochrán AFDD

Pre miestnosti, v ktorých sú bežne prevádzkované výkonejšie elektrické spotrebiče (domáca pekáreň, elektrická rúra, práčka....) Bez stáleho dozoru obsluhy, napr. kuchyňa a pre miestnosti, v ktorých obsluha spí a kde sa prevádzkujú výkonnejšie spotrebiče (prenosný radiátor, prenosná klimatizácia....) napr. spálňa, detská izba.

Po už používaných chráničoch sú oblúkové ochrany AFDD (Arc Detection Device) ďalším prvkom v elektroinštalácii, ktorá môže významne znížiť počet úmrtí a škôd spôsobených požiarom od elektroinštalácie.

Detské izby a spálňa


Vývody s vysokým zatažením


Práčky, sušičky a umývačky

Drevostavby


Domov dôchodcov


Bezbarierové byty


Školy a škôlky


Príklad bytovej rozvodnice s AFDD

 

 

Oblúkové ochrany AFDD značky OEZ
spoľahlivá detekcia prúdov vytvorených poruchovým oblúkom od cca 1,5 A
bezpečne odpojenie obvodu s poruchou, aby nedošlo k vzniku požiaru

Zostava AFDD s ističom
 

 • 1 ks ARC + LTN 1+N
   pre zásuvkový obvod umývačky v kuchyni
 • 1 ks ARC + LTN 1+N
  pre zásuvkový obvod domácej pekárne v kuchyni
 • pred oboma AFDD je zapojený v rozvádzači 4pólový chránič LFE pre všetky zásuvkové obvody kuchyne

Zozstava AFDD s prúdovýcm chráničom s nadprúdovou ochranou
 

 • 1 ks ARC + OLE
   pre spoločný zásuvkový obvod spálne a detskej izby

Oblúkové ochrany AFDD sa zostavujú
z púšte oblúkovej ochrany ARC a ističa LTE 1+N / LTN 1+N
alebo prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou OLE/OLI

Ukázka složení obloukových ochran AFDD

Spúšte oblúkovej ochrany ARC

Spouště obloukové ochrany ARC

 • upevňuje sa zľava
 • vybavené autotestom, pri ktorom sa každých 15 hodín testuje vnútorná analógová elektronika a detekčné algoritmy
 • obsahujú ochranu proti nadpätiu, ktorá vypne AFDD pri prekročení napätia 275 V
 • OEZ ponúka dve prevedenia: ARC-16-1N-3M ... Do 16A a ARC-40-1N3M ... do 40 A

Kontakty

Oblúkové ochrany sú nová téma. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!

Všeobecné otázky Vám zodpovieme


Technická podpora
+421 249 212 555


Po - Pá
09:00 – 15:00

Chcete viac informácií k AFDD?

Materiály k stiahnutiu